FORENINGSUDVIKLEREN

4.11.2019

TMG ansætter foreningsudvikler til at skabe mere aktivitet

Testrup Mårslet Gymnastikforening – bedre kendt som TMG – har sammen med DGI Østjylland ansat Pernille Bechsgaard Fast som foreningsudvikler. Hun får i tråd med visionen for Bevæg dig for Livet til opgave at sætte gang i flere aktiviteter, skaffe nye medlemmer, samle TMG, være nysgerrig på fællesskab og rekruttere flere frivillige.

 

Testrup Mårslet Gymnastikforening er en flerstrenget idrætsforening syd for Aarhus med mere end 150 år på bagen. Foreningen er sat i verden for at give borgerne i lokalområdet et godt og tidssvarende idrætstilbud, og få så mange som muligt til at bevæge sig så tidligt som muligt.

 

”Vi har ansat en foreningsudvikler til at styrke denne indsats i samarbejde med Mårslet Multihal, vores hovedbestyrelse og de forskellige afdelingsbestyrelser. Målsætningen er at øge vores aktivitetsniveau og medlemstal for især børn og unge i alderen 0-25 år som er den primære målgruppe. Derudover håber vi også at der skabes idræt på tværs af afdelingerne og aldersgrupper” siger Anders Braagaard, næstformand for TMG.

 
Tanken er, at foreningsudvikleren skal være inspirator til og facilitator på igangsætning af nye aktiviteter for børn og unge samt styrke de eksisterende aktiviteter, så TMG fremover får endnu flere med i foreningens fællesskab. Derudover har vi brug for at styrke vores samarbejde i foreningen og alle 12 idrætter arbejde i fællesskab på at motivere flere børn og unge til at blive medlemmer i TMG og få gang i aktiviteter for voksne og ældre.

 

”Opgaven er både at starte nye og styrke nuværende idræts- og motionsaktiviteter, men også at skabe sociale, udviklings- og læringsaktiviteter, fx events i alle størrelser eller interne kurser for trænere og ledere,” fortæller Anders Braagaard.

 

Stillingen som foreningsudvikler er et drømmejob

Valget faldt på 38-årige Pernille Bechsgaard Fast, der bor i Mårslet og kommer fra speditionsverdenen. Herudover har hun indtil nu været formand for TMG Gymnastik, så hun har et stort kendskab til den forening, hun nu skal til at arbejde for, og for hende er det et drømmejob, hun nu skal i gang med.

 

”Jeg glæder mig meget til at starte d. 22. oktober og være med til at skabe et endnu større fællesskab i TMG. Jeg håber, at vi kan skabe en kultur, hvor det bliver helt naturligt, at man er medlem af foreningen og har fast gang i faciliteterne. Og så glæder jeg mig til at være med til at sætte gang i en masse events og aktiviteter på tværs af idrætsgrene og aldre, samt at samle TMG afdelingerne endnu mere” udtaler Pernille Bechsgaard Fast.

 

Herudover ser hun frem til at arbejde sammen med de lokale institutioner som skolen, SFO’en, dagplejen, vuggesturer, børnehaver og ungdomsklubber, som gerne skulle få endnu flere børn og unge til at være med i foreningen. Mulighederne er mange, og et samarbejde med andre foreninger og lokale aktører vil også blive afsøgt. Vi har allerede været i dialog med Kildevang, som vi meget gerne vil have mere ned i Mårslet Multihal.

 

Vigtigt at ansætte en fra lokalområdet

Ansættelsen af Pernille Bechsgaard Fast hos TMG sker i samarbejde med DGI Østjylland, der finansierer halvdelen af stillingen. Finansieringen sker dog med midler fra landsorganisationen i DGI, hvor der er afsat 25 mio. kr. til at få flere børn og unge engageret i foreningslivet.

 

For både DGI og TMG har der i ansættelsesprocessen været et stort fokus på at finde en fra lokalområdet.

 

”Det har været meget vigtigt for os at finde en, der har kendskab til og daglig færden i lokalområdet. Der er rigtig meget relationsopbygning i stillingen, og megen dialog, rekruttering og udvikling sker netop i det daglige, når man møder folk på gaden, hos købmanden eller når man henter børn” påpeger Anders Braagaard.

 

Pernille Bechsgaard Fast kommer derfor hovedsageligt til at arbejde ud fra Mårslet Multihal, men vil også have en fast dag på DGI Østjyllands kontor, hvor hun får mulighed for dialog og sparring med landsdelsforeningens medarbejdere.

 

En løsning for fremtidens idrætsforening?

I DGI Østjylland ser man også med spænding frem til samarbejdet.

 

”Vi tror, at en foreningsudvikler kan være løsningen for mange flerstrengede idrætsforeninger, og dermed for, at vi når visionen om at blive verdens mest idrætsaktive nation. En vision, Aarhus Kommune lige har underskrevet en aftale med DIF og DGI om at forfølge. En foreningsudvikler står ikke som en modsætning til den normale frivillighed, men som en katalysator, der gør det nemmere at rekruttere og fastholde engagementet hos de frivillige. For eksempel ved, at flere ting bliver løst mellem bestyrelsesmøderne, og at foreningsudvikleren har et samlet overblik over aktiviteter, opgaveløsning og kommunikation”, udtaler Flemming Poulsen, direktør i DGI Østjylland, og fortsætter:

 

”Vi håber også, at opkoblingen på det idræts- og foreningsfaglige miljø i DGI, vil vise sig at gøre jobbet nemmere ude i TMG. Der vil således blive kort fra tanke til handling i forhold til opstart af nye aktiviteter, udvikling af kommunikationen og uddannelse af instruktører. Blandt andet ved, at vi sætter DGI’s medarbejdere i spil ude i TMG.

 

For yderligere oplysninger:

Pernille Bechsgaard Fast, foreningsudvikler i TMG, mobil 51 22 85 41

Anders Braagaard, næstformand i TMG, mobil 50 88 76 73

Flemming Poulsen, direktør DGI Østjylland, mobil 20 20 24 36

Billeder:

Fotograf: DGI Østjylland