Historik og Formål

Beslutningen om at etablere et foreningsbaseret motionscenter ved siden af Mårslethallen på Testrupvej  i Mårslet blev taget i slutningen af 2009.

Rigtigt mange borgere i 8320 efterlyste fitnesstræning og indoor cycling eller spinning i deres egen by i Mårslet, i den Borgerundersøgelse, Mårslet MultiHal gennemførte i 2006. Det ville multihal-gruppen gerne komme i møde som et tilbud inden for TMG

Mårslet MultiHal-gruppen ønskede at signalere, at projekt MultiHal er aktivt. 

Et motionscenter giver TMG en mulighed for at udvikle sine tilbud i takt med den efterspørgsel efter anderledes motionsformer, som mange borgere ønsker.

Træning i motionscenter har de seneste år været en motionsform i voldsom vækst, både i kommercielle og private fitnesscentre og i foreningsbaserede motionscentre, der er tilknyttet Foreningsfitness - som er skabt af DGI og DIF.

Seks personer greb opgaven og dannede en bestyrelse for TMG motion. Syv indoor cycling instruktører og 16 fitnessinstruktører blev uddannet efter DGI's 40 timers fitnessuddannelse.

Efter en tumult-agtig proces i foråret 2010 frem mod 1. september 2000 overtog TMG motion TDC's tidligere træningspavillon på 280 kvm. Den blev skåret op, fragtet til Mårslet på blokvogn i seks dele og samlet igen på pladsen ved HalHuset.

Genetablering med hjælp fra frivillige blandt bestyrelse, instruktører og folk fra byen samt håndværkere førte frem til åbningen 12. marts 2011.

Som led i den nye Multihal flyttede TMG motion centret til nye lokaler (det gamle cafeteria) 1. maj 2017.

Vi er nu en del af Multihallen og centret er velfungerende i nye lokaler. Der er med tiden kommet nye tiltag og vi arbejder hele tiden på at gøre centret bedre og modtager gerne nye forslag.