Tilmelding

Tilmelding foregår online med betaling via nettet. Klik på holdene nedenfor for at få vist tid, sted og beskrivelse. Når betalingen er foretaget, er du medlem og har en plads på det tilmeldte hold. Skulle holdet være overtegnet, bliver du registreret på en venteliste og får besked, hvis en plads bliver ledig og du kan fortsætte med betalingen.

Alders- eller klassetrin for holdet skal respekteres - på forhånd tak. 

Har du spørgsmål vedr. tilmelding, betaling login eller lign. så kontakt venligst kasserer Trine Klinge, tmggym.trine@gmail.com

Priser: Voksenhold: 800 kr., Børnehold: 600 kr., Barn 2 på samme hold: 600 kr. Barn 2 på sammen hold skal også tilmeldes. Man kan ikke gå på et hold uden at have betalt.