Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen feb. 2023 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således:

John Hansen   

Formand

vandbaekvej17@hotmail.com

6089 2110

Hans Ishøy

Næstformand

hans@ishoy.dk

2980 7751

Birte W. Pedersen

Kasserer

birtewpedersen@hotmail.com 

4226 1992

Knud Rasmussen

Klubhusansvarlig

knud.else@live.dk

4027 6385

Arne Borgbjerg

Baneansvarlig

borgbjerg@privat.dk

4062 1308

Inger Kruse Andersen

Webansvarlig

ingerkruse@gmail.com 

2266 2221

Henry Cramer

Suppleant

henryc@live.dk    

 2217 9909 

Villy Pedersen

Suppleant

k-vpedersen@hotmail.com

4031 2445