Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2017 konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig således:

Kirsten Sørensen

formand

kirstenvilly@gmail.com

27592351

Hans Ishøy

næstformand

hans@ishoy.dk

86290497

29807751

Flemming Andersen 

Kasserer

andersen.30@hotmail.com

48278146

Aage Hansen

Sekretær

aagehan@gmail.com

86275795

30275795

Knud Rasmussen

Klubhusansvarlig

knud.else@live.dk

40276385

Arne Borgbjerg

Baneansvarlig

borgbjerg@privat.dk

86290803

40621308

Villy Pedersen

Suppleant

k-vpedersen@hotmail.com

40312445