Mårslet, August 2005

TMG og Antipædofili

TMG vil naturligvis gøre hvad vi kan for at undgå seksuelle overgreb mod børn, såvel i forbindelse med idræt som i alle andre sammenhænge.
Vi ser det som vores opgave at forsøge at forhindre enhver form for pædofili i foreningen.
Folketinget har vedtaget en lov om dette, som gælder fra 1. juli 2005.
TMGs hovedbestyrelse har på mødet i juni konkretiseret vores politik i forbindelse med loven:
TMG vil indhente såkaldte pædofiliattester for ALLE trænere, instruktører og holdledere, der har med børn under 15 år at gøre. For at vi kan det, skal træneren/instruktøren/holdlederen underskrive en samtykkeerklæring fra Rigspolitiet, hvor han/hun giver lov til, at TMG må få udleveret en pædofiliattest fra Det Centrale Kriminalregister.
Ansvaret for modtagelse og behandling af attesterne ligger i hver af afdelingerne, hos formanden. Afdelingsformanden må diskutere eventuelle sager med hovedformanden. Ingen andre må høre om eventuelle sager.
Hvis en person ikke vil lade sig checke, kan vedkommende ikke være træner/instruktør/holdleder.Hvis der skulle være en såkaldt afgørelse, kan vedkommende ikke være træner/instruktør/holdleder.

Hvad er en pædofiliattest?

En pædofiliattest er en attest som fortæller om en person har været dømt for:Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Attesten omfatter ikke andre emner.
En attest udstedes af Rigspolitiet. Det kræver at personen man gerne vil tjekke siger ja til det og at vedkommende som led i sin ansættelse eller sit frivillige arbejde er i direkte kontakt med børn under 15 år.
Pædofiliattesterne i sig selv er naturligvis ikke nogen garanti mod overgreb på børn, men de kan være med til at forhindre gentagelser, og de signalerer vores politik.
I løbet af efteråret følger vi op med en egentlig samværspolitik.
Kurt Kirkedal Laursen
Mere information kan findes på www.dgi.dk
under foreningsvejledning -> misbrug -> pædofil

Kontakt os

Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.