DGI Stævner og turneringerIndbydelser

Husk sidste tilmelding 22 juni : Klik her for tilmelding til Landsstævne 2014 

 Stævner

DGI evalueringsmøde 25.10:

Sendt til:

Petanqueudvalg

Petanqueformænd

Nyhedsbrevsmodtagere

Aarhus, den 25. september 2014

Invitation til evalueringsmøde i DGI Østjylland Petanque

Lørdag den 25. oktober 2014 fra kl. 9.00-14.45

v/ KHIF Hallen, Koltvej 41, 8361 Hasselager

DGI Østjyllands petanqueudvalg inviterer i samarbejde med KHIF Petanque hermed med-
lemsforeningerne og petanquespillere i Østjylland til dette års evalueringsmøde, hvor vi

kan kigge nærmere på de arrangementer, der har været tilbudt i årets løb, afviklingen af

disse og i det hele taget vende sæson 2014 med henblik på næste år. Dagen startes som

vanlig med et lille stævne.

Program

Kl. 09.00 Indskrivning, kaffe og rundstykker m/ velkomst

Kl. 10.00 Petanquestævne – double med skiftende makker

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Uddeling af præmier til vinderne af dagens kampe

Kl. 13.45 Orientering v/ René Skovsager, formand

• Året der gik (her er der mulighed for at komme med ris/ros)

• Forslag til aktiviteter i 2015

• Eventuelt

Kl. 14.45 Afslutning af mødet

DGI Østjyllands petanqueudvalg giver kaffe, rundstykke og middagsmad. Der er mulig-
hed for at købe øl og vand.

Tilmelding

Bindende tilmelding senest den 18. oktober 2014 på www.dgi.dk/201409734016

Det koster 25 kr. pr. deltager som betales på dagen.

Har du spørgsmål til evalueringsmødet eller tilmeldingen, skal du være velkommen til at

kontakte Lene Jørgensen, petanquekoordinator v/ DGI Østjylland, på tlf. 2213 8180 eller lj@dgi.dk

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

René Skovsager

Formand, DGI Østjylland Petanque